Конспект урока по литратуре на тему "МУҲОКАМА МАТН"

орфографик меъёрларга риоя қилган ҳолда, кўргазмали қуроллардан ўринли фойдаланиб, маълум кўринишдаги берилган матнга аниқ кўрсатмаларга асосланиб, изчиллик билан таъриф бера олади

- матнга муносабатни ёритувчи саволлар туза олади

- ҳаётий тажрибаларига таяниб, ўзини асар қаҳрамони ўрнида ҳис этган ҳолда ижодий иш ёзиш кўникмасини эгаллайди

Муҳокама матн устида ишлайдилар

Олимпиады: Немецкий язык 2 - 11 классы

Содержимое разработки

Узоқ муддатли режа бўлими:

І.МАДАНИЯТ: ТИЛ ВА МУОМАЛА

Мактаб:


Ўқитувчи исм-шарифи:

Куни:


Синф:5

Қатнашганлар сони:

Қатнашмаганлар сони:

Дарс мавзуси:

МУҲОКАМА МАТН

Дарс мақсадлари

5.ТС7. Орфографик меъёрларга риоя қилган ҳолда, кўргазмали қуроллардан ўринли фойдаланиб, маълум кўринишдаги берилган матнга аниқ кўрсатмаларга асосланиб, изчиллик билан таъриф бериш

5.Ў5. Матнга муносабатни ёритувчи саволлар тузиш

5.Ё6. Ҳаётий тажрибаларига таяниб, ўзини асар қаҳрамони ўрнида ҳис этган ҳолда ижодий иш ёзиш(120-150 сўз)

5.АТМ 3. Сўз ясовчи қўшимчалар орқали ҳосил бўлган сўз туркумлари, ясама оддий ҳамда мураккаб сўзларнинг оғзаки ва ёзма нутқда қўлланиш қоидасига амал қилган ҳолда фойдаланиш

Муҳокама матн ҳақида маълумот бериш

Ютуқ мезонлари


- орфографик меъёрларга риоя қилган ҳолда , кўргазмали қуроллардан ўринли фойдаланиб, маълум кўринишдаги берилган матнга аниқ кўрсатмаларга асосланиб, изчиллик билан таъриф бера олади

- матнга муносабатни ёритувчи саволлар туза олади

- ҳаётий тажрибаларига таяниб, ўзини асар қаҳрамони ўрнида ҳис этган ҳолда ижодий иш ёзиш кўникмасини эгаллайди

Муҳокама матн устида ишлайдилар

Инсоний қадриятларни

сингдириш


-миллий одоб-ахлоқ, қонун қоидаларимиз ва урф – одатларимизни ўргата бориб , она тилимизга ҳурмат, муҳаббат уйғотиш;

-она Ватанни севиш ва қадрига етиш инсоний бурч эканлигини тушунтириш;

-ҳамма вақт яхшилик қилишга, ҳамиша эзгу амаллар билан яшашга, ширин муомалали бўлишга ўргатиш.

-мустақил фикрлашга ва ўз фикрини чиройли исботлай олишга ўргатиш.

Фанлараро боғланиш

Мусиқа, адабиёт, ўз-ўзини таниш фанлариаро боғланиш.


АКТ-дан фойдаланиш

кўникмалари

Луғат сўзлар ва видеолавҳалар учун экран .

Ўзлаштирилган билим

Кўчирма гап ҳақида тушунчага эга. Матн турлари ҳақида билимга эга.

Дарснинг бориши

Режалаштирилган дарс босқичлари

Дарсда режалаштирилган фаолият


Ресурслар

Дарснинг кириш қисми

5-8 дақиқа


Дарснинг ташкилий қисми. Ўқувчиларнинг дарсга ҳозирлигини аниқлаш.

Синфда психологик аҳвол ўрнатиш ва ўқувчилар диққатини дарсга қаратиш. Ўқувчиларни матн турлари асосида гуруҳларга бўлиш. Гуруҳ сардорларини аниқлаш.

Ўтган мавзуни мустаҳкамлаш.

Қолиплаштирувчи баҳолаш


Дарснинг асосий қисми

3-5 дақиқа

10-15 дақиқа

8-10 дақиқа
8-10 дақиқа

Ассоциация:Муҳокама матн деганда нимани тушунасиз?

Қолиплаштирувчи баҳолаш.

21-машқ. Матнни диққат билан ўқинг. Оддий режа тузиб, мустақил равишда баён ёзинг.

1.Матн турини аниқланг. Матн нима ҳақда?

2.Нима учун гавҳарни Муқбил топиб олди?

3.Муқбил нима учун мукофотланди?

4.Мудбир қандай одам?

5.Муқбил ва Мудбирга қиёсий таъриф беринг.

Якка ва жуфт бўлиб ишлаш.

Қолиплаштирувчи баҳолаш.

22-машқ. Матнни овоз чиқариб ўқинг ва унинг тузилишига эътибор беринг. Матн мазмунига ўз муносабатингизни билдиринг. Жуфтликда муҳокама қилинг.

1.Матндаги асосий фикрга сарлавҳа мос тушганми? 2.Сизнингча, матнни яна қандай номлаш мумкин? 3.Савдогар нимадан афсусланди?

4.“Бахилликнинг оқибати” мавзусида ўз фикрингиз билан ўртоқлашиб, гуруҳларда муҳокама қилинг, тақдимот тайёрланг.

Қолиплаштирувчи баҳолаш.

23-машқ. Юқоридаги 17-машқда берилган “Бизнинг мактаб” ҳақидаги матнни ривоя матнга айлантириб ёзинг. Қайси жумлаларни ўзгартириш мумкинлигини ўйлаб кўринг. АКТ-дан фойдаланиб, ўқитувчингиз ёрдамида тақдимот тайёрланг.

Қолиплаштирувчи баҳолаш.

Ўқитувчи ҳар бир гуруҳ фаолиятини кузатиб боради, керакли ўринларда ўқувчилар жавобини тўлдириб, йўналтириб боради.


Дарс якуни

8-10 дақиқа

Гуруҳ сардорлари ўқувчилар жавобини изоҳлайдилар.

Қолиплаштирувчи баҳолаш.

Ўқитувчи ўқувчиларга қуйидагича уй вазифасини топширади:

Она Ватанимизни асрайлик “ мавзусида матн тузиш.

Ўқувчилар дарс якунида рефлексия ёзадилар.

Мезонлар


Мен дарсда қандай иштирок этдим


Ўтилган мавзуга тушундимми


Янги мавзуга тушундимми


Гуруҳ ишига ўз ҳиссамни қўша олдимми


Кейинги дарсга тайёрманми
Дарс бўйича рефлексия


Умумий баҳо
Получите свидетельство о публикации сразу после загрузки работыПолучите бесплатно свидетельство о публикации сразу после добавления разработки


Комплекты учителюКачественные видеоуроки, тесты и практикумы для вашей удобной работы


Подробнее

Вебинары для учителейБесплатное участие и возможность получить свидетельство об участии в вебинаре.


Подробнее