Бөлме өсімдіктері және оларды күту

Бөлме өсімдіктерінің пайдасы туралы түсіндіру.

Олимпиады: Дошкольникам "Осенняя карусель"

Содержимое разработки

Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығының тіркеу куәліктерін беруге өтініш («Жеке тұлға» үлгісі бойынша)

Бірегей нөмір:

26883665190522Өтініш берушінің сәйкестендіру деректері:ЖСН:

900526300325Аты:

ЕРЖАНТегі:

ЕЛУБАЙӘкесінің аты:

ҚАМБАРҰЛЫЕл:

KZЭлектронды поштаның адресы:

elubay_e@mail.ruОблыс:

Мангистауская областьЕлді мекен:

АктауСақтау орны:

Дербес компьютерТелефон: ______________________________________________________Тіркеу куәліктерінің әрекет ету мерзімі: 1 жылҚазақстан Республикасы ұлттық куәландырушы орталығы жазылушыларының тіркеу куәліктерін пайдалану қағидалары (Certificate Practice Statement) және Қазақстан Республикасы ұлттық куәландырушы орталығы жазылушыларының тіркеу куәліктерін пайдалану саясатымен (Certificate Policy) таныстым, қарсылығым жоқ.Электрондық цифрлық қолтаңбаның тиісті жабық кілтін құру үшін пайдаланылатын электрондық цифрлық қолтаңбаның құралдары туралы деректер, электрондық цифрлық қолтаңба алгоритмі стандартының және ашық кілт ұзындығының анықтамасы:ҰКО АҚҚҚ( RSA 2,048 бит, RSA 2,048 бит )Ашық кілт (жеке тұлға (сәйкестендіру))3082010a0282010100bb2e490ddea1a57a7fa6bfa62ee2b8d06ed7de14abdbec4f25677ff28ffeebc4693b1600612fb959a2e6b84f6cd1cc804c2ceb68f4e85dcf764c92b99b306f948b8de220a7d9a316598545879c9b1e95a25ecf0aeff8b935ffbe3cd739ec0e991cba5b20ea0bcdd6d5ce104c26049f369b17e15f1e9f3e3b22890a133fac951108715ed7dbc32112c82c9d9a20829ad41fae4ee99798802786a59f755652e15385885f1411b02ba0866affe98da7f2690b1f20e8018a8bb08cb8d23f0e98dbc42e7dfd879cfde1f0aa86d366907e367ea58b0a1f60dedc305b1db0a56972a1c5fb3318aafcfda5d1b4f8a21e9cbe75b060a9305ddc69d36475606d913e2d421f0203010001Ашық кілт (жеке тұлға (эцқ))3082010a02820101008d0b14ec09ee939facb114a74b68a4b2b44fc07a4ae25aeaf2017ed86e7472f048de4ef9d02de77b4b0f70f3e8f5a814a28901831957d398586789663ab912c69a7da2b398e5c2d3ee6b69c7b6e5996320593304e9b9689b144a05032855c1d27e6a9dbed6772f44c925f3cec6d4beacc216229f24bdbc540ecfd302916ce3e385d7ab34bcd65cabd43656ed0caaa0e5df6f936179ceacd32241d78969d54e36d1b2d315a555a10d8e967294b212dbdfc9e9c6a44df779f4c973d37793e1e985e20f3a880189c13544432a9adf5f0fdeef8215a51c2e8625296934c09c1d98444e28c856c3614d3956103433331a47cc54e7cb357b502eb88bd6139c682d9f1f0203010001


Қосымша жазбалар үшін:

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремінКүні: «____» ______________________ 20___ жыл.Өтініш берушінің қолы: _______________________Заявление на выдачу регистрационных свидетельств Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (по шаблону «Физическое лицо»)

Уникальный номер заявки:

26883665190522Идентификационные данные заявителя:ИИН:

900526300325Имя:

ЕРЖАНФамилия:

ЕЛУБАЙОтчество:

ҚАМБАРҰЛЫСтрана:

KZАдрес электронной почты:

elubay_e@mail.ruОбласть:

Мангистауская областьНаселенный пункт:

АктауХранилище:

Персональный компьютерТелефон: ______________________________________________________Срок действия регистрационных свидетельств: 1 годС правилами применения регистрационных свидетельств подписчиков Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (Certificate Practice Statement) и политикой применения регистрационных свидетельств подписчиков Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (Certificate Policy) ознакомлен, возражений не имею.Данные о средствах электронной цифровой подписи, используемых для создания соответствующего закрытого ключа электронной цифровой подписи, обозначение стандарта алгоритма электронной цифровой подписи и длины открытого ключа:СКЗИ НУЦ( RSA 2,048 бит, RSA 2,048 бит )Открытый ключ (физическое лицо (аутентификация))3082010a0282010100bb2e490ddea1a57a7fa6bfa62ee2b8d06ed7de14abdbec4f25677ff28ffeebc4693b1600612fb959a2e6b84f6cd1cc804c2ceb68f4e85dcf764c92b99b306f948b8de220a7d9a316598545879c9b1e95a25ecf0aeff8b935ffbe3cd739ec0e991cba5b20ea0bcdd6d5ce104c26049f369b17e15f1e9f3e3b22890a133fac951108715ed7dbc32112c82c9d9a20829ad41fae4ee99798802786a59f755652e15385885f1411b02ba0866affe98da7f2690b1f20e8018a8bb08cb8d23f0e98dbc42e7dfd879cfde1f0aa86d366907e367ea58b0a1f60dedc305b1db0a56972a1c5fb3318aafcfda5d1b4f8a21e9cbe75b060a9305ddc69d36475606d913e2d421f0203010001Открытый ключ (физическое лицо (эцп))3082010a02820101008d0b14ec09ee939facb114a74b68a4b2b44fc07a4ae25aeaf2017ed86e7472f048de4ef9d02de77b4b0f70f3e8f5a814a28901831957d398586789663ab912c69a7da2b398e5c2d3ee6b69c7b6e5996320593304e9b9689b144a05032855c1d27e6a9dbed6772f44c925f3cec6d4beacc216229f24bdbc540ecfd302916ce3e385d7ab34bcd65cabd43656ed0caaa0e5df6f936179ceacd32241d78969d54e36d1b2d315a555a10d8e967294b212dbdfc9e9c6a44df779f4c973d37793e1e985e20f3a880189c13544432a9adf5f0fdeef8215a51c2e8625296934c09c1d98444e28c856c3614d3956103433331a47cc54e7cb357b502eb88bd6139c682d9f1f0203010001


Место для дополнительной информации:

Согласен на обработку моих персональных данных в целях получения государственной услуги «Выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан» и получения уведомлений на электронную почтуДата: «____» ______________________ 20___ год.Подпись заявителя: _______________________


Получите свидетельство о публикации сразу после загрузки работыПолучите бесплатно свидетельство о публикации сразу после добавления разработки


Комплекты учителюКачественные видеоуроки, тесты и практикумы для вашей удобной работы


Подробнее

Вебинары для учителейБесплатное участие и возможность получить свидетельство об участии в вебинаре.


Подробнее