Орта мерзімді жоспар 5-сынып жаңартылған

орта мерзімді жоспар жаңартылған 5-сынып. жаңартылған бағдарлама бойынша.

Олимпиады: Музыка 1 - 9 классы

Содержимое разработки


Орта мерзімді жоспар

5-сынып

жылына- 34 сағат, аптасына - 1 cағат


Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқу мақсаты

Оқытуда қолданыла

тын әдіс-тәсілдер

Үйрену мақсатында бағаны қоса, бағалау

Негізгі дерек көздер

Cағат саны

Мерзімі

1-тоқсан

Қазақ халқының музыкалық мұрасы

(9 сағат)


Қазақ халқы әнінің әуенділігі


5.1.1.1 – музыканың түрін, стилі менжанрын, музыкалықкөркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;

5.1.2.1 – дәстүрлі халық әндері мен аспаптық музыканың жанры мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау;

5.1.2.3– қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау;

5.1.3.1 ­ түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу

Өзара оқыту,

түрлі дереккөзден ақпарат жинауды қажет ететін есептерді шығару.

Кері байланыс әдісі. Бағалау флипчарты.

Музыка. Оқу жоспары

2017-2018 ж.а

3


Айтыс өнері


5.1.2.1 –дәстүрлі халық әндері мен аспаптық музыканың жанры мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау;

5.1.2.2 ­ -дәстүрлі әншілік мектептердің және халық композиторларының шығармаларын салыстыру;

5.1.3.1 ­– түрлі әндерді орындау барысында музыканың көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу;

5.1.3.3 – музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау

Зерттеу әдіс­тәсілдері, дифференциациялау тәсілін қолдану.

Оқушыларды өз жұмыстарын бағалауға және түзетуге ынталандыру.

Оқулық пен жұмыс дәптерінің беттері.

2


Күй құдіреті


5.1.1.1 ­ - музыканың түрін, стилі менжанрын, музыкалықкөркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;

5.1.2.1 – дәстүрлі халық әндері мен аспаптық музыканың жанры мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау;

5.1.3.3 – музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау

АКТ­ны қолдану,

оқушылардың ақпаратты өз бетінше оқып білуі, топта талқылауы, жобаны ұсынуы.

Қалыптастырушы бағалау парақшалары

Музыка. Мұғалімге арналған нұсқаулық: 5­сыныпқа арналған.

2Жобаны жоспарлау және құрастыру


5.2.1.1 ­музыкалық шығармашық жұмыстарды жасау үшін идеялар ұсыну, жоспарлау және материал жинақтау;

5.2.2.1 ­-музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау;

5.1.2.4 – ауызша және жазбаша жұмыстар орындау барысында музыкалық терминологияны пайдалану

Өзара оқыту,

түрлі дереккөзден ақпарат жинауды қажет ететін есептерді шығару.

Кері байланыс әдісі. Бағалау флипчарты.

Музыка. Оқу жоспары

2017-2018 ж.а

1


Жобаның нәтижесін таныстыру

5.3.1.1 ­өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу

Зерттеу әдіс­тәсілдері, дифференциациялау тәсілін қолдану.

Оқушыларды өз жұмыстарын бағалауға және түзетуге ынталандыру.

Оқулық пен жұмыс дәптерінің беттері.

1


2-тоқсан

Қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салт әндері және заманауи музыкасы (7сағат)

Қазақ халқының тұрмыс-салт әндері


5.1.1.1 ­ музыканың түрін, стилі менжанрын, музыкалықкөркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;

5.1.2.1 – дәстүрлі халық әндері мен аспаптық музыканың жанры мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау;

5.1.2.3 – қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау;

5.1.3.1 ­ түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу

Өзара оқыту,

түрлі дереккөзден ақпарат жинауды қажет ететін есептерді шығару.

Кері байланыс әдісі. Бағалау флипчарты.

Музыка. Оқу жоспары

2017-2018 ж.а

2


Жаңғырған салт-дәстүр әндері


5.1.1.1 ­ музыканың түрін, стилі менжанрын, музыкалықкөркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;

5.1.3.1 – түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу;

5.1.3.2 – қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салт әндерінің орындау тәсілдерін заманауи интепретациясымен салыстыру;

Зерттеу әдіс­тәсілдері, дифференциациялау тәсілін қолдану.

Оқушыларды өз жұмыстарын бағалауға және түзетуге ынталандыру.

Оқулық пен жұмыс дәптерінің беттері.

1


Халық музыкасының интерпретациясы


5.1.1.1 ­музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;

5.1.3.2 – қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салт әндерінің орындау тәсілдерін заманауи интепретациясымен салыстыру;

5.2.2.2 ¬ компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау

АКТ­ны қолдану,

оқушылардың ақпаратты өз бетінше оқып білуі, топта талқылауы, жобаны ұсынуы.

Қалыптастырушы бағалау парақшалары

Музыка. Мұғалімге арналған нұсқаулық: 5­сыныпқа арналған.

1


Халық музыкасын өндеу


5.2.2.1 –музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау;

5.2.2.2 ­ компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау

Өзара оқыту,

түрлі дереккөзден ақпарат жинауды қажет ететін есептерді шығару.

Кері байланыс әдісі. Бағалау флипчарты.

Музыка. Оқу жоспары

2017-2018 ж.а

1


Жобаны жоспарлау және құрастыру


5.2.1.1 – музыкалық шығармашық жұмыстарды жасау үшін идеялар ұсыну, жоспарлау және материал жинақтау;

5.2.2.2 – компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау

Зерттеу әдіс­тәсілдері, дифференциациялау тәсілін қолдану.

Оқушыларды өз жұмыстарын бағалауға және түзетуге ынталандыру.

Оқулық пен жұмыс дәптерінің беттері.

1


Жобаның нәтижесін таныстыру


5.1.3.2 ­ -музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау;

5.3.1.1 өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу;

АКТ­ны қолдану,

оқушылардың ақпаратты өз бетінше оқып білуі, топта талқылауы, жобаны ұсынуы.

Қалыптастырушы бағалау парақшалары

Музыка. Мұғалімге арналған нұсқаулық: 5­сыныпқа арналған.

1


3-тоқсан

Әлем халықтарының музыкалық дәстүрі

(10сағат)

Түркі халықтардың музыкалық дәстүрі


5.1.1.1 музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;

5.1.1.2 – әлем халықтары музыкалық аспаптарын жасалуы мен дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салыстыру;

5.1.2.3 –қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау;

5.1.3.1 – түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу;

5.1.3.3 – музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау

Өзара оқыту,

түрлі дереккөзден ақпарат жинауды қажет ететін есептерді шығару.

Кері байланыс әдісі. Бағалау флипчарты.

Музыка. Оқу жоспары

2017-2018 ж.а

3


Шығыс халықтарының музыкалық дәстүрі


5.1.1.1 –музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;

5.1.1.2 – әлем халықтары музыкалық аспаптарын жасалуы мен дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салыстыру;

5.1.2.3 –қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау

5.1.3.1 – түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу

Зерттеу әдіс­тәсілдері, дифференциациялау тәсілін қолдану.

Оқушыларды өз жұмыстарын бағалауға және түзетуге ынталандыру.

Оқулық пен жұмыс дәптерінің беттері.

3


Еуропа халықтарының музыкалық дәстүрі
5.1.1.1 –музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;;

5.1.1.2 – әлем халықтары музыкалық аспаптарын жасалуы мен дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салыстыру;

5.1.2.3 – әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау;

5.1.3.1 – түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу;

5.1.3.3 – музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау

5.1.3.1 – әнді орындау барысында музыканың көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу

АКТ­ны қолдану,

оқушылардың ақпаратты өз бетінше оқып білуі, топта талқылауы, жобаны ұсынуы.

Қалыптастырушы бағалау парақшалары

Музыка. Мұғалімге арналған нұсқаулық: 5­сыныпқа арналған.

2


Жобаны жоспарлау және құрастыру


5.2.1.1 музыкалық шығармашық жұмыстарды жасау үшін идеялар ұсыну, жоспарлау және материал жинақтау;

5.2.2.1 -музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау;

5.2.2.2 – компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау

Өзара оқыту,

түрлі дереккөзден ақпарат жинауды қажет ететін есептерді шығару.

Кері байланыс әдісі. Бағалау флипчарты.

Музыка. Оқу жоспары

2017-2018 ж.а

1


Жобаның нәтижесін таныстыру


5.3.1.1 – өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу;

5.1.2.4 – ауызша және жазбаша жұмыстар орындау барысында музыкалық терминологияны пайдалану


Зерттеу әдіс­тәсілдері, дифференциациялау тәсілін қолдану.

Оқушыларды өз жұмыстарын бағалауға және түзетуге ынталандыру.

Оқулық пен жұмыс дәптерінің беттері.

1


4-тоқсан

Язык музы-ки – язык дружбы

(8 часов)

Қазақстан халықтарының музыкасы
5.1.1.1 музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;;

5.1.1.2 – әлем халықтары музыкалық аспаптарын жасалуы мен дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салыстыру;

5.1.2.3 – қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау;

5.1.3.1 – әнді орындау барысында музыканың көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу

Өзара оқыту,

түрлі дереккөзден ақпарат жинауды қажет ететін есептерді шығару.

Кері байланыс әдісі. Бағалау флипчарты.

Музыка. Оқу жоспары

2017-2018 ж.а

2


Бір шаңырақ астында
5.1.2.3 – қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау;

5.1.3.1 – түрлі әндерді орындау барысында музыканың көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу;

5.2.2.1 музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау;

Зерттеу әдіс­тәсілдері, дифференциациялау тәсілін қолдану.

Оқушыларды өз жұмыстарын бағалауға және түзетуге ынталандыру.

Оқулық пен жұмыс дәптерінің беттері.

2


Өз елім!


5.1.1.1 – музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;

5.1.3.1 – түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу;

5.1.3.2 музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау;

АКТ­ны қолдану,

оқушылардың ақпаратты өз бетінше оқып білуі, топта талқылауы, жобаны ұсынуы.

Қалыптастырушы бағалау парақшалары

Музыка. Мұғалімге арналған нұсқаулық: 5­сыныпқа арналған.

2Жобаны жоспарлау және құрастыру


5.2.1.1 музыкалық шығармашық жұмыстарды жасау үшін идеялар ұсыну, жоспарлау және материал жинақтау;

5.2.2.1 -музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау;

5.2.2.2 компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау

Өзара оқыту,

түрлі дереккөзден ақпарат жинауды қажет ететін есептерді шығару.

Кері байланыс әдісі. Бағалау флипчарты.

Музыка. Оқу жоспары

2017-2018 ж.а

1


Жобаны таныстыру


5.1.2.4 ауызша және жазбаша жұмыстар орындау барысында музыкалық терминологияны пайдалану;

5.3.1.1 – өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу

Зерттеу әдіс­тәсілдері, дифференциациялау тәсілін қолдану.

Оқушыларды өз жұмыстарын бағалауға және түзетуге ынталандыру.

Оқулық пен жұмыс дәптерінің беттері.

1Получите свидетельство о публикации сразу после загрузки работыПолучите бесплатно свидетельство о публикации сразу после добавления разработки


Комплекты учителюКачественные видеоуроки, тесты и практикумы для вашей удобной работы


Подробнее

Вебинары для учителейБесплатное участие и возможность получить свидетельство об участии в вебинаре.


Подробнее